• National Mission on Micro Irrigation

डाउनलोड लिंक मधील नोंदणीकृत कंपनीने ऑनलाईन मध्ये दर भरावेत 18/09/2017
सन २०१७-१८ करीता शेतकरी नोंदणी आणि अर्ज नोंदणी दि . ०१/०५/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ पर्यंत सुरु राहील. 02/05/2017ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload