• National Mission on Micro Irrigation

सन 2019-20 करीता अर्ज करावयाची अंतिम दिनांक आता वाढविण्यात आली असुन अंतिम दि. 29/02/2020 राहील. कृपया याची सर्व शेतकरी, उत्पादक आणि वितरक यांनी नोंद घ्यावी. 20/02/2020

ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload