• National Mission on Micro Irrigation

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना - सन २०१८-१९ करिता ऑनलाईन लाभार्थी नोंदणी सुविधा सुरु करण्यात आली असून या पूर्वी लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी पक्त अर्ज करावा पुन्हा लाभार्थी नोंदणी करू नये 23/05/2018ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload