• National Mission on Micro Irrigation

कोरोना विषाणूंच्या अनुषंगाने शासन घोषित लॉकडाउनमुळे सन २०१९-२० मधील दि. १६/२/२०२० पासून पूर्वसंमती देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना इ ठिबक प्रणालीमध्ये देयके अपलोड करण्यासाठी मुदत वाढ देऊन अंतिम दि. २० एप्रिल २०२० केली आहे. याची कृपया सर्व संबंधितानी नोंद घ्यावी . 30/11/-0001

ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload