• National Mission on Micro Irrigation

सन २०१८ - १९ मधील दि:१५/०३/२०१९ अखेर अर्ज केलेल्या व पूर्वसंमती मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी दि:२०/०४/२०१९ अखेर इन्व्हॉईस अपलोड करावेत अन्यथा ३० दिवसांची मुदत संपताच संबंधीत अर्ज आज्ञावलीतून आपोआप रद्द होतील. कुपया नोंद घ्यावी. 15/04/2019ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload