• National Mission on Micro Irrigation

अनूसूचिती जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना २०१६-१७ प्रधान मंत्री कृषी सिंचाई योजना अंतर्गत, अर्ज करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली वर्षभर सुरु राहणार आहे. 26/12/2016ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload