• National Mission on Micro Irrigation

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी लाभार्थी नोंदणी व अनुदानासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. 01/06/2019
ज्या शेतकऱ्यांनी सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये नोंदणी केलेली आहे सदर शेतकऱ्यांना पुन्हा नोंदणीची आवश्यकता नाही. 01/06/2019ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload